Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Các bài đăng gần đây

Frigeridus - Wikipedia

Trang định hướng cung cấp liên kết đến các bài viết có tiêu đề tương tự Trang định hướng này liệt kê các bài viết liên quan đến tiêu đề Frigeridus .
Nếu một liên kết nội bộ dẫn bạn đến đây, bạn có thể muốn thay đổi liên kết để trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.
visit site
site

Axit fumaric - Wikipedia

Axit fumaric Tên Tên IUPAC ưa thích Tên khác Axit Fumaric trans -1,2-Ethylenedicarboxylic acid Axit 2-Butenedioic trans -butenedioic acid axit Axit lichenic Định danh ChEBI ChEMBL ChemSpider Ngân hàng thuốc Thẻ thông tin ECHA 100.003.404 Số EC 203-743-0 Số E E297 (chất bảo quản) KEGG UNII InChI = 1S / C4H4O4 / c5-3 (6) 1-2-4 (7) 8 / h1-2H, (H, 5,6) (H, 7,8) / b2-1 + Y Khóa: VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N Y InChI = 1 / C4H4O4 (7) 8 / h1-2H, (H, 5,6) (H, 7,8) / b2-1 + Khóa: VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDBF Thuộc tính C 4 H 4 O 4 Khối lượng mol 116,07 g · mol 1 Xuất hiện Chất rắn màu trắng Mật độ 1.635 g / cm 3 Điểm nóng chảy 287 ° C (549 ° F; 560 K) (dịch ngược) [2] 4.9 g / L ở 20 ° C [1] Độ axit (p K a [194590] p k a1 = 3.03 p k a2 = 4,44 (15 ° C, đồng phân cis) −49.11 · 10 6 cm 3 / mol Dược lý D05AX01 ( WHO ) Nguy cơ Dị ứng ( Xi ) Cụm từ R (lỗi thời) R36 Cụm từ S (lỗi thời) (S2) - S26 NFPA 704 ] Các hợp chất…